AKUT HJÆLP RING 112

Ingen skal leve med vold. Søg hjælp hos kommunen, politi, krisecenter, læge eller andre, der kan hjælpe dig

Merantis er et projekt under Spodcast.dk.

Merantis er støttet af Offerfonden.

Spodcast.dk er ejet af journalisterne Jette Friis O’Broin og Lone Michelsen.
Se Spodcast.dk

Merantis henvender sig til kvinder med udenlandsk baggrund, der er udsat for vold

Merantis er podcast på originalsprog fortalt af voldsudsatte kvinder med udenlandsk baggrund, som er kommet væk fra vold i nære relationer. Kvinderne er blevet interviewet og har fortalt deres historier for at give andre kvinder håb og inspiration til at komme væk fra volden.

Se filmen om projekt MERANTIS her

Merantis A var 6-8 podcast på arabisk, dansk og farsi. Fortællingerne ligger på MERANTIS app, som gratis kan downloades på App Store og Google Play. De kan også høres andetsteds på denne hjemmeside og på en del af vores samarbejdspartneres hjemmeside.
Merantis A blev implementeret via en Facebook-kampagne og en fysisk kampagne i boligområdet Tingbjerg, hvor samlingssteder, klubber, læge, kirke, boligkontorer blev forsynet med små diskrete kort og pastilæsker med henvisning til app og hjemmeside til uddeling. Fagpersoner fik postkort til opslagstavlen med information om Merantis.

Læs rapporten om MERANTIS A her

Merantis C var en konference på Nyborg Strand for de fagpersoner, som møder volden i deres dagligdag. 100 sundhedsplejersker, pædagoger, politi, socialrådgivere, boligsociale medarbejdere, skolelærere o.lign. var samlet om at høre eksperter fra krisecentre, forskere, ministerie, kommuner, politi, praktiserende læge m.f. fortælle om tegnene på vold.

Se filmklip med highlights fra konferencen her 
Læs rapporten om konferencen her

Merantis B er en fortsættelse af Merantis A og omhandler endnu flere podcast fra tidligere voldsudsatte kvinder på endnu flere sprog. Disse podcast ligger ligeledes på MERANTIS app’en, således at der nu er 37 podcast på 11 forskellige sprog.
Merantis B vil blev fulgt op af temamøder for fagfolk rundt om i landet i eftersommeren 2018.

Læs rapporten om MERANTIS B her

RED-Safehouse har døgnåbent og kan altid kontaktes på:

Telefonrådgivning for etniske kvinder og deres familier. Dansk, engelsk, arabisk, fransk, tyrkisk, kurdisk, swahili, somali mm.

Humanitær Hjælpeorganisation

Beskytter og hjælper kvinder og børn, der udsat for vold

Integrationshus for etniske kvinder og piger

Opholds- og rådgivningscenter

Kvindecenter for voldsramte kvinder med eller uden børn

Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Landsdækkende behandlingstilbud til voldsramte familier

Støtter og styrker familier og gravide. Telefonrådgivning: