Merantis konference på Nyborg Strand 2017 havde mere end 100 aktive og engagerede deltagere – politifolk, sygeplejersker, sundhedsplejersker, socialrådgivere, pædagoger, boligsociale medarbejdere m.fl.

Vi takker de dygtige oplægsholdere, som inspirerede deltagerne til at få øje på og hjælpe voldsudsatte kvinder fra etniske minoritetsfamilier videre til et liv uden vold. Oplægsholdernes præsentationer og lydfiler kan ses og høres her

Se et filmklip fra dagen, her

Læs rapporten for konferencen, her

Jette Friis O’Bróin

Velkomst, præsentation af program og kort fortælling om Merantis

Trine Lund Jensen
Sekretariatschef i LOKK

Hvornår er det vold? og hvad vold gør ved et menneske...

Yvonne Mørck
Ph.d. i antropologi, lektor på RUC

Vold mod kvinder i etniske minoritetsfamilier

Om at være udsat for social kontrol.
26-årige Sasha fortæller om, hvad hun savnede i omgivelserne, da hun havde det sværest.

Amneh Hawwa
Læge med praksis i Tingbjerg

Tegn på Vold? Hvad skal vi kigge efter?
Og hvorfor ser vi det ikke?

Jane Lykkegaard Duncker
Fuldmægtig i Ligestillingsafdelingen, Udenrigsministeriet

“Vold i nære relationer” - regeringens handlingsplan og konkrete aktiviteter

Riad Tolba
Sektionsleder, Københavns Politi

Politiet fortæller om tilbud og opgaver i relation til voldsramte minoritetsfamilier

Anita Johnson
Direktør Red Safehouse

Hvordan hjælper Red Safehouse unge piger udsat for social kontrol?

Mette Volsing
Seniorrådgiver i Dialog mod Vold, Askovfonden

Hele familien - også voldsudøveren skal behandles - hvis voldes skal standes.

Helle Mitskov Brynaa
Leder af SSP Teamet i Vejle

“Hvem styrer orkestret?”

AKUT HJÆLP RING 112

Har du brug for rådgivningen
og hjælp så klik her:

Find hjælp her